(1)
Medina Barahona, S. 2 Poemas De Salvador Medina Barahona. MAGA 1, 71, 20.