Lasa, Gorka. 2016. 3 Poemas. Cultural Maga 71 (1), 8-9. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/maga/article/view/261.